Tua vít điện tự động lực siết 3 ~ 19 kgf.cm SY-6280L seyoung
  • Tua vít điện tự động lực siết  3 ~ 19 kgf.cm SY-6280L seyoung
  • Tua vít điện tự động lực siết  3 ~ 19 kgf.cm SY-6280L seyoung

Tua vít điện tự động lực siết 3 ~ 19 kgf.cm SY-6280L seyoung

Mã sản phẩm: SY-6280L

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Các sản phẩm tua vít điện seyoung liên quan:

Tua vít điện seyoung SY-6280L

Tua vít điện seyoung SY-6220

Tua vít điện seyoung SY-6210L

Tua vít điện seyoung SY-6280LF

품명 SY-6210L SY-6220L SY-6280L SY-6280LF
정격전압 AC220 ~ 240V 50/60Hz AC220 ~ 240V 50/60Hz AC220 ~ 240V 50/60Hz AC220 ~ 240V 50/60Hz
토오크범위 kgf.cm 1 ~ 6 2 ~ 12 3 ~ 19 2 ~ 12
Lbf.in 0.87 ~ 5.28 1.30 ~ 10.56 2.64 ~ 16.72 1.30 ~ 10.56
N.m 0.1 ~ 0.59 0.15 ~ 1.18 0.29 ~ 1.86 0.15 ~ 1.18
토오크 정확도 ±3% ±3% ±3% ±3%
토오크 조정방식 무단식 무단식 무단식 무단식
회전수 1000rpm 1000rpm 1000rpm 2000rpm
무부하 전류 0.2A 0.2A 0.2A 0.2A
나사 직경(mm) 기계스크류 1.6 ~ 2.6 1.6 ~ 3.0 2.6 ~ 3.5 2.0 ~ 2.6
탭핑스크류 1.6 ~ 2.0 1.6 ~ 2.6 2.6 ~ 3.0 2.0 ~ 2.6
중랑(g) 550 550 550 550
길이(mm) 230 230 230 230
ESD(Anti-Static) - - - -
토오크 고정링 KC-6 KC-6 KC-6 KC-6
드라이버 거치대(전동꽂이) KH-4 KH-4 KH-4 KH-4
비트타입 에어비트 5mm, 6.35mm / 전동비트 4mm, 전동비트 5mm 에어비트 5mm, 6.35mm / 전동비트 4mm, 전동비트 5mm 에어비트 5mm, 6.35mm / 전동비트 4mm, 전동비트 5mm 에어비트 5mm, 6.35mm / 전동비트 4mm, 전동비트 5mm

 

Tua vít điện seyoung SY-6280LF

Sản phẩm tương tự