Miếng đánh sàn 3M 7200 BLACK STRIPPER PADS
  • Miếng đánh sàn 3M 7200 BLACK STRIPPER PADS
  • Miếng đánh sàn 3M 7200 BLACK STRIPPER PADS

Miếng đánh sàn 3M 7200 BLACK STRIPPER PADS

Mã sản phẩm: 3M7200

Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết
sản phẩm
Chia sẻ trên mạng xã hội:

Miếng pads đánh sàn thiết kế dùng cho máy đánh sàn chuyên nghiệp. kết hợp với máy chà sàn mang lại cho quý khách hàng một mặt sàn sang bóng và sạch sẽ khi kết hợp hoá chất 3M.
Pads đen tẩy bẩn mạnh cho công tác vệ sinh sàn.

Kích thước : 16", 17", 18", 20"

Sản phẩm tương tự